EGERSUND ENERGY HUB

EGERSUND ENERGY HUB

Egersund Energy Hub er en del av Egersund Næringspark Langholmen. Strategisk beliggende midt blant Sør-Norges største vindutbygginger, med kort sjøvei til Europa og produsentene, satses det nå for fullt. Langholmen består av 40 mål næringsareal med dypvannskai langs 2 sider av området med god kommunikasjon, like ved riksveien og kort avstand fra jernbanen.

Det er oppført et 8800 kvadratmeter stort kombinasjonsbygg for Norges første senter for drift og vedlikehold, trening og utdanning for vindindustrien. De to første etasjene, og deler av verkstedshallene er leid ut til bedrifter som ser konkurransefortrinn gjennom samlokalisering i et sterkt kompetansemiljø innen vindkraft og miljøteknologi.  Det 30 meter høye spesialdesignede treningstårnet er allerede hyppig i bruk til GWO sikkerhetstrening. Den 19 meter høye verkstedhallen skal kunne ta inn turbiner i 4-5 MW-klassen for vedlikeholdsoperasjoner / komponentskift med mulighet for løfteoperasjoner på mer enn 100 tonn.

Vil du bli en del av landets første senter for drift og vedlikehold, trening og utdanning for vindindustrien?

Kontakt oss, vi har fremdeles ledige lokaler i bygget!

Rolf Aarthun, Daglig leder i Seabrokers Eiendom:
– E-post: rolf.aarthun@seabrokers.no

– Telefon: +47 957 00 394

 Les om våre fornøyde leietakere her!

Sjekk ut Egersund Energy hubs webside her!

 

ET SENTER FOR FORNYBAR ENERGI OG MILJØTEKNOLOGI

Egersund Energy Hub ved Langholmen i Egersund havn vil bli etablert gjennom en samlokalisering av flere selskap og organisasjoner som jobber med fornybar energi, miljøteknologi og tilknyttet virksomhet.

Senteret vil bestå av virksomheter som driver kommersiell trenings- og sertifiseringsvirksomhet både rundt sikkerhet og drift- og vedlikehold av vindturbiner, og virksomheter som er operative på drift og vedlikehold av vindparker i Dalane. Senteret vil også huse energioperatørutdanningen for drift og vedlikehold av vind- og vannturbiner gjennom Dalane videregående skole, en utdanning som har vært operativ siden 2011, og en kommende planlagt teknisk fagskoleutdanning innen fornybar energi i tett samarbeid med Rogaland fylkeskommune.

I senteret vil det legges til rette for et tett samarbeid med FoUoI-aktører, gjennom å tilby fasiliteter og et kompetansemiljø for master-, doktor-, postdoktorutdanning og annen forskning og utviklingsrelatert aktivitet knyttet til fornybar energi og grønn teknologi, gjennom et tett samarbeid med IRIS og Universitetet i Stavanger. Senteret skal bygge på trippel heliksmodellen: Innovasjon gjennom samlokalisering og interaksjon mellom 1) kommersiell virksomhet 2) utdanning, forskning og utvikling og 3) myndighetene.

 

LOKASJON – HVORFOR EGERSUND?

Vi er inne i periode med omfattende etablering av landbasert vindkraft på Sørvestlandet, men også i Midt-Norge og i andre deler av Norge. Utbyggingstakten i områdene rundt Egersund er svært høy. Norges største vindpark ble åpnet på Tellenes rett sør for Egersund høsten 2017. I mai 2018 åpner Egersund vindpark. Utbygging av flere vindparker i Bjerkreim er påbegynt. Alle disse vindkraftverkene krever tilgang til godt utdannede og trent personell.

Egersund ligger på terskelen til Nordsjøen, – verdens største marked for Offshore vind, med flere Norske selskap som aktive aktører. I desember 2017 vedtok Stortinget at det også skal satses på offshore vind i Norge. NVE har landsert områder utenfor Rogaland som de mest aktuelle for utbygging i første omgang.

Denne utviklingen innebærer behov for utvikling av et profesjonelt utdannings- og sikkerhetssenter for on- og offshore vindkraft i Norge. Egersund har de beste forutsetningene, både kompetansemessig gjennom Energioperatørutdannigen for vindteknikere ved Dalane vg skole, og gjennom etableringen av Egersund Energy Hub i Egersund havn. Avstanden fra Stavanger Lufthavn Sola er kort. Det bør ikke være noen gode grunner for å sende personell til Danmark eller andre land for trening og sertifisering, når vi kan tilby dette til en konkurransedyktig pris i Egersund, gjennom kurs og sertifisering som er tilpasset norske forhold og norsk standard!