EIGESTAD – EGERSUND

EGERSUND NÆRINGSPARK – EIGESTAD

Egersund Næringspark er strategisk plassert ved innfallsportalen til Stavangerregionen, ved E 39, like nord for kommunesenteret Egersund.

Området er trafikknutepunkt også for Bjerkreim, Sirdal, Sokndal og Egersund, med tilhørende stamnett havn. Området består av ca. 600 daa regulert areal som er planlagt for å holde høy kvalitet, med velfungerende tomter og all nødvendig tilhørende infrastruktur.

Det består av ytterligere 500 daa areal, avsatt i kommuneplan, som gir gode utvidelsesmuligheter. I nasjonal transportplan er det lagt inn bygging av firefelts motorvei mellom Kristiansand og Stavanger. Næringsparken har tilhørende sjørelatert eiendom på Langholmen i Egersund, på landsiden, kun en drøy mil unna. Egersund Næringspark er derfor et ideelt lokaliseringssted for de fleste. Men er spesielt velegnet for plasskrevende bedrifter og for de som driver innen logistikk, industri, produksjon og service. Med utgangspunkt i Egersund Næringspark kan en effektivt distribuere til hele regionen og til utlandet. Her vil en ikke møte konflikter i forhold til boliger eller andre etableringer.

Terje Jørgensen, Daglig leder i Egersund Næringspark:
– E-post: terje.jorgensen@seabrokers.no

– Telefon: +47 958 56 554

 

.